Заявление до администратор на лични данни

Желая да упражня правото си на:

Информация за контакт (в съответствие с чл.29 от ЗЗЛД)

*Полетата отбелязани със звездичка са задължителни

Как желаете да получите информацията?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (съгласно ЗЗЛД)

  • Обработването на това заявление се извършва в срок от 14 дни.
  • Всеки клиент има право на една безплатна обработка. Всяка следваща обработка на това заявление се заплаща 48лв. с ДДС.
  • В случай, че извършвате проверка от името на друго лице, моля, изпратете копие на нотариално заверено пълномощно на e-mail:
  • препратка към Закон за защита на личните данни

Вашето заявление е изпратено успешно!